Chúc mừng bạn đã đủ tiêu chuẩn chuyển qua danh sách hoàn vốn của hoanvon.com

Điều kiện hoàn vốn

  1. CÁC ĐẠI LÝ HỢP TÁC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÙNG CÔNG TY ( CÓ CƠ SỞ KINH DOANH – HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH )
  2. CÁC ĐẠI LÝ KÝ HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY
  3. CÁC THÀNH VIÊN TÌM HIỂU , THAM GIA , SỬ DỤNG , PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY –  ĐẠT ĐIỀU KIỆN SỐ TIỀN HOÀN VỐN TỐI THIỂU 10.000 VNĐ / NGÀY ĐỒNG THỜI XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÀNH VIÊN , CỘNG TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÙNG CÔNG TY

( PHÁT TRIỂN TỐI THIỂU 2 KHÁCH HÀNG , THÀNH VIÊN HOẠT ĐỘNG TRÊN HỆ THỐNG )

Quy tắc và cách sử dụng tiện ích ví hoàn vốn

  • Căn cứ vào số dư trong ví hoàn vốn hiện có , hoanvon.com sẽ hoàn lại 0,3%/ngay , liên tục trong suốt quá trình hoạt động
  • Ví hoàn vốn sẽ giảm theo số tiền đã được hoàn lại
  • Số dư trong ví hoàn vốn bạn có thể sử dụng 50% để có thể mua sắm tiêu dùng các sản phẩm của hoanvon.com
[ninja_form id=7]

h