Thanh Toán Hóa Đơn Nước

From Free!

Lưu ý:
Thời gian xử lí khi thanh toán hóa đơn là 30 phút đến tối đa 24 giờ
Không xử lí những đơn hàng đã quá hạn hoặc bị cắt dịch vụ.

Hết hàng